Priebežné hodnotenie, Teoretická mechanika


n = neodovzdal(a), celkový počet bodov červenou farbou = priebežne menej ako 60% dosiahnuteľných bodov.