Mgr. Lukáš Tomek


Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Miestnosť F1 148

tomek@fmph.uniba.sk

Moju novú stránku nájdete tu.Ďakujem

za možnosť učiť cvičenia z Teoretickej mechaniky a z Teórie elektromagnetického poľa.
Na stránke ponechávam materiály k obom cvičeniam.

Bolo mi cťou :-)


Cvičenie z Teoretickej mechaniky

Pod mojím vedením bežalo v zimnom semestri akademického roka 2011/2012 a 2012/2013.
Stránka prednášajúceho (Marián Fecko)
Stránka druhého cvičiaceho (Samo Kováčik)
Priebežné hodnotenie
Čo sa robilo na cvičeniach

Dodatočné materiály

Vzorce z TM (zhrnutie vzorcov z prednášok a cvičení, pdf)
Dvojné kyvadlo (video, link na ulozto.sk)
Dvojné kyvadlo (malé kmity, pdf)
Foucaultovo kyvadlo (pdf)
Eulerove kinematické rovnice (pdf)
Lietajúci tanier (video, link na ulozto.sk)
Zotrvačník trochu inak (môj populárny článok, pdf)
Mathematica (zip všetkých notebookov, čo sa ukazovali na cviku)
Reynoldsovo číslo (video z doplnkového cvičenia, link na ulozto.sk)

Cvičenie z Teórie elektromagnetického poľa

Pod mojím vedením bežalo v letnom semestri akademického roka 2011/2012.
Stránka prednášajúceho (Martin Mojžiš)
Priebežné hodnotenie
Čo sa robilo na cvičeniach

Dodatočné materiály

Mathematica (zip všetkých notebookov, čo sa ukazovali na cviku)

Študentská anketa

Po každom semestri sa koná študentská anketa.
Keď je niečo zlé, treba o tom nahlas hovoriť, aby sa to zmenilo.
Keď je niečo dobré, tiež treba o tom nahlas hovoriť, aby sa to nezmenilo.
Marián Fecko, má na svojej stránke rozobratú odpoveď na otázku, či má zmysel sa ankety zúčastniť. Úplne s ním súhlasím.