Úlohy

Úloha 1 odovzdať 23.2.
Úloha 2 odovzdať 1.3.
Úloha 3 odovzdať 8.3.
Úloha 4 odovzdať 15.3.
Úloha 5 odovzdať 22.3.
Úloha 6 odovzdať 29.3.
Úloha 7 odovzdať 12.4.
Úloha 8 odovzdať 19.4.
Úloha 9 odovzdať 26.4.
Špeciálna úloha len na čítanie
Úloha 10 odovzdať 10.5.