Podmienky pre uznanie predmetu

Celkovo možno získať za semester 100 bodov + 20 bonusových bodov za tieto činnosti:

 • 20 bodov za aktívnu účasť na cvičeniach, ak sú vaše absencie v intervale <0,2> cvičení, 10 bodov ak máte absencie v rozmedzí <3,4>, 0 bodov pri viacerých absenciách
 • 40 bodov za 10 krátkych úloh. (treba odovzdávať vždy na nasledovnej hodine)
 • 40 bodov za 10 krátkych písomiek na začiatku cvík.
 • 20 bonusových bodov za 2 písomky v strede a na konci semestra.

  Hodnotenie je nasledovné:

 • A: 100-90 bodov
 • B: 90-80 bodov
 • C: 80-70 bodov
 • D: 70-60 bodov
 • E: 60-50 bodov
 • Fx: 50-0 bodov

  Keďže sa jedná o voliteľné cviko, na známku D stačí pravidelné zúčastňovanie sa cvičení a svedomité odovzdávanie bezchybných úloh. Na druhej strane sa chceme naučiť samostatne a rýchlo rátať, preto som zvolil spôsob mnohých kratučkých písomiek, ktoré by nám mali pomôcť zvládnuť predmet Matematika 2 bez ujmy na zdraví.