Obsah cvičení

Stručný obsah toho, čo sa robilo na cvičeniach, môžete ma upozorniť na prípadné chyby.

Cvičenie 1

Cvičenie 2

Cvičenie 3. Riešenie sústav lineárnych rovníc pomocou úpravy matíc na RST.

Cvičenie 4. Lineárna nezávislosť vektorov. Báza a dimenzia. Hodnosť matice a inverzná matica.

Cvičenie 5. Lineárne zobrazenia. Matica prechodu.

Cvičenie 6. Počítanie determinantov.

Cvičenie 7. Vlastné čísla a vlastné vektory.

Cvičenie 8. Vlastné čísla a vlastné vektory(2).

Cvičenie 9. Kužeľosečky.

Cvičenie 10.Písomka.

Cvičenie 11. Komplexné čísla.

Cvičenie 12. Numerické derivovanie a integrovanie.

Cvičenie 13. Diferenciálne rovnice.