Dušan Štefánik


Mgr. Dušan Štefánik, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Miestnosť: F1 - 268 (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky)

e-mail: dus.stefanik zavináč gmail.com

Kvantová teória pre jadrových fyzikov

(Pre magisterských študentov jadrovej fyziky)

Zimnný semester 2016, Miestnosť F1-308 a F1-327, konzultácie dohodou

Obsah prednášok a cvičení

(bude sa priebežne aktualizovať a dopĺňať):
1. Týždeň: Teória rozptylu; Cvičenie Rozptyl.
2. Týždeň: Fázová analýza teórie rozptylu; Cvičenie Fázy
3. Týždeň: Častica v elektromagnetickom poli a Aharonov-Bohm efekt; Častica v el.-mag. poli.
4. a 5. Týždeň: Nestacionárna poruchová metóda. Doba života excitovaných hladín v atóme vodíka. Nestacionárna
6. Týždeň: Matematický formalizmus a časový vývoj v QM. Použitie variačnej metódy.
7. Týždeň: Skladanie momentu hybnosti. Skladanie momentu hybnosti. Wigner-Eckartova veta.
8-9. Týždeň: Kvantovanie kontinua, kreačné a anihilačné operátory.
10-11. Týždeň: Mnohočasticová kvantová mechanika. Mnohočasticová KM.

Cvičenia z Jadrovej fyziky

Zimnný semester 2016, Štvrtok 14:50-16:20, Miestnosť M IV, konzultácie dohodou
Príklady z prvého polroku

Cvičenia z Kvantovej teórie (1)

Zimnný semester 2016, Piatok 8:10-11:20, Miestnosť F2-125, konzultácie dohodou


Celkom pekné applety si môžete stiahnuť tu:
Kvantové tunelovanie a rozptylové stavy
Viazané stavy

Doplnkové cvičenie k matematike (2)

Letný semester 2012, Štvrtok 11:30-13:00, Miestnosť M-XII, konzultácie dohodou

Obsah cvičení
Úlohy
Podmienky pre absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie

Iné


Vsevolod Garšin: Medvede (preklad z ruského originálu).


Študentská anketa FMFI

Ak chcete niečo vylepšiť, priestor pre vašu anonymnú konštruktívnu kritiku je tu: Študentská anketa.