Programátorské pokusy

Newtonovská gravitácia Škálovací parameter Minkowského diagramy
Fraktál Sokoban Šach

Posledná aktualizácia: 26.9.2012
Copyright © Matej Škovran, 2012