Publikácie a materiály

Bakalárska práca
Diplomová práca
Písomná práca k dizertačnej skúške
Dizertačná prácaPoster 2012
9th Vienna Central European SeminarVariačný princíp vo VTR
Gravitačné vlny
Kvantovanie vožného skalárneho poža

Posledná aktualizácia: 10.10.2015
Copyright Š Matej Škovran, 2012