Kontakt

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Miestnosť: F2-132

E-Mail: matej.skovran@fmph.uniba.sk
		
Stránka Oddelenia teoretickej fyziky

Exaktné umenie / Exact art

Posledná aktualizácia: 15.3.2012
Copyright © Matej Škovran, 2012