Matej Škovran - textová stránka

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Miestnosť: F2-132
E-Mail: matej.skovran@fmph.uniba.sk

 • Kozmológia  
  Sady príkladov 0. až I.
  Sady príkladov II. až III.
  Sada príkladov IV.
  Sada príkladov V.
  Dodatok k sade II.
  Dodatok k sade V.

  Príklady sú väčšinou zo skrípt.
  Niektoré príklady sú aj z knihy Fundamentals of Cosmology.


 • Všeobecná teória relativity  
  Sady príkladov I. až V.
  1. sada príkladov
  2. sada príkladov
  3. sada príkladov
  Veľkosť 4-rýchlosti a Hilbertove podmienky.
  Dodatočné príklady


 • Programátorské pokusy  
  Newtonovská gravitácia
  Škálovací parameter
  Minkowského diagramy

 • Grafická stránka
 • Stránka Oddelenia teoretickej fyziky