Výučba

 • Kozmológia
  Sady príkladov 0. až V.
  Príklady sú väčšinou zo skrípt.
  Niektoré príklady sú aj z knihy Fundamentals of Cosmology. • Všeobecná teória relativity
  Sady príkladov I. až V.
  Dodatočné príklady I. až V.
 • Posledná aktualizácia: 23.9.2013
  Copyright © Matej Škovran, 2012