Výučba

Diferenciálne rovnice (ZS, 1mftf)

Konformná teória poľa (ZS, 2mftf)

Reprezentácie grúp (LS, 1mftf)

Topologické metódy v teoretickej fyzike (LS, 2mftf)