Výučba

Konformná teória poľa (ZS, 2mftf)

Diferenciálne rovnice (ZS, 1mftf)

Reprezentácie grúp (LS, 1mftf)

Matematická analýza 4 (LS, 2fyz)