O mne

Mgr. Michal Širaň, PhD.
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Miestnosť F2 135

siran@fmph.uniba.sk


Vyštudoval som Mgr. štúdia v odbore matematická analýza (2010) a v odbore teoretická fyzika (2015) na FMFI UK a PhD. v odbore matematika na Université de Genève (2015). Od 2016 som na KTFDF FMFI vďaka štedrej podpore A. Zajaca, v rámci programu Návrat teoretikov.

Záujmy:

A mimo školy: