Letters to Alan Weinstein about Courant algebroids
Matematika 2 pre A.I.
Všeobecná teória relativity (oskenované poznámky, 77 strán, 6 MB; návod na použitie)
Einsteinove rovnice (Prezentácia, prednáška pre všeobecné publikum)
Vonkajšia krivosť Dve strany o všeobecnej relativite | Príklady z relativity
Projektívna geometria (Úvod k Riemannovým plochám)
Príklady z Riem. plôch
Atóm vodíka Taylorov rozvoj implicitnej funkcie
konjugovanie, grupová algebra, charaktery

Príklady z reprezentácií grúp

prvé druhé tretie štvrté piate šieste | obrázok k 6. sade

Obrázky ku grupám

omalovánky:1 2 3 4
jeden charakter grupy SU(3)
váhové mriežky: SU(3) SU(3) SO(5) SO(5) G2 G2