Peter Prešnajder

Adresa:

Prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina F2
842 48 Bratislava

Tel: (421 7) 602 95 663    Fax: (421 7)654 25 882
e-mail: presnajder@fmph.uniba.sk


Materiály k prednáške Matematika 1 (študijný program Aplikovaná matematika)

 • Matematika 1 - body (6.2.2012)
 • skriptá (Elementárny kalkulus)
 • príklady (ver. z 20.10.2005)
 • skúškové príklady (ver. z 2.1.2006)
 • skúškové príklady (ver. z 12.1.2006)
 • skúškové príklady (ver. z 19.1.2006)
 • poznámky (lin.algebra) (ver. z 14.05.2010)
 • Vzorové príklady k písomke z Lineárnej algebry a geometrie
 • Informácie k skúške z lin.algebry presunuté sem
 • Reprezentacie grup - sylaby (ver. z 8.01.2010)
 • Teoria pola pre PhD - 2009-2010 (ver. z 8.01.2010)
 • QED - A (angl text)
 • QED - S (slov text)