Oznam pre FX

Berte do úvahy, že 1. a 2. opravný termín znamenajú to, čo hovorí ich názov. Sú to dva skúškové termíny, ktoré môžete využiť na opravu známky. Ak ignorujete prvý termín a prihlásite sa rovno na druhý, oberáte sa o jeden z opravných termínov.

Na druhej strane, ako 1. opravný termín môžete využiť aj riadny termín, ak ešte nie je naplnený.

Prihlasuje sa v systéme ais2