Eduard Masár

RNDr. Eduard Masár, CSc.
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina F2
842 48 Bratislava

e-mail: masar zavináč fmph.uniba.sk


 • Elektromagnetizmus - Body (2.5.2019)

 • Skúškové príklady (13.6.2014)


 • Matematika 2 - Body (2.7.2014)
  Materiály k prednáške Matematika 1 (študijný program Aplikovaná informatika)

 • definičný obor zloženej funkcie
 • zisťovanie extrémov funkcie
 • inflexné body
 • priebeh funkcie
 • priebeh funkcie (doplnkové príklady)
 • Taylorov rad pre sin(x)


  Materiály k prednáške Matematika 2 (študijný program Aplikovaná informatika)

 • poznámky k prednáške (ver. z 05.03.2013)
 • Vzorka príkladov zo škúšok + pokyny k riešeniu (ver. z 11.06.2011)
 • Hodnotenie predmetu (16.02.2013)
 • Oznam pre FX