Mária Figurová

Mgr. Mária Figurová
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina F2
842 48 Bratislava

e-mail: figurova zavináč fmph.uniba.sk

miestnosť: F1 148


V súčasnosti vediem cvičenie:

Doplnkové cvičenie k Matematike 2 (St 8:10, miestnosť VII, študijný program Aplikovaná informatika)
 • Aktuálne informácie o cvičení
 • Prehľad výsledkov
 • Informácie o hodnotení cvičenia
 • Prehľad definícií


  Minulý rok som viedla cvičenia pre aplikovaných informatikov:

  Cvičenie k Matematike 1
  Doplnkové cvičenie k Matematike 1
  Cvičenie k Matematike 2
  Doplnkové cvičenie k Matematike 2


  Pomôcky

 • Obrázky ku kužeľosečkám
 • Rozlišovanie kužeľosečiek na základe matice
 • Derivácie základných funkcií
 • Prehľad vzorcov k limitám
 • Tabuľkové integrály