Roman Lietava - úvodná stránka

Full name (TeX style): Roman Lietava

 Adresa:

Katedra teoretickej fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina F2
842 48 Bratislava

Tel: (421 7) 60 295 653    Fax: (421 7)6542 58 82
  • Späť na stránku Katedry teoretickej fyziky

  • Informácie pre študentov

  • Alice trigger

  • Send mail to:lietava@fmph.uniba.sk