Diplomová práca

NÍZKOENERGETICKÉ TEORÉMY PRE NUKLEÓN

ODVODENIE NIEKTORÝCH NÍZKOENERGETICKÝCH TEORÉM POMOCOU CHIRÁLNEJ PORUCHOVEJ TEÓRIE NA STROMOVEJ ÚROVNI
Články

ZATIAĽ ŽIADNY

Seminárne a iné práce

CERN PROJECT 1/2,2/2

PROJEKT AKO SUMMER STUDENT 2000 NA EXPERIMENTE NA49, MONTE CARLO SIMULÁCIE ROZPADU NA 3 A VIAC ČASTÍC (ANGLICKY)

ATÓM VODÍKA ALGEBRAICKY

SEMINÁRNA PRÁCA- VÝPOČET ENERGETICKÝCH HLADÍN ATÓMU VODÍKA POMOCOU LIEOVÝCH GRÚP A BEZ RIEŠENIA SCHR. ROVNICE (SLOVENSKY)

VŠEOBECNÝ MOMENT HYBNOSTI POMOCOU LIEVÝCH GRÚP

SEMINÁRNA PRÁCA- POKUS O EXAKTNEJŠIE ODVODENIE TEÓRIE VŠEOBECNÉHO MOM.HYBNOSTI POUŽITÍM LIEOVÝCH GRÚP, ZAHŔŇA AJ CLEBSCH-GORDANOVE KOEFICIENTY (SLOVENSKY)

CVIKA TEORIA ELMAG POLA LETO 2003

PRELIMINARY PART


SPäŤ