Táto čas zostane kvôli nedostatku času a tvorivej kríze chvížu nedokončená takže len základné fakty...


ADRESY (TRVALÝ POBYT= SKORO TAM NIE SME):

Kajo Kovařík

Lyda Kovaříková

TULSKÁ 19

Dr.FISCHERA 9

01008 ŽILINA

04001 KEŽMAROK

7KOVARIK@ST.FMPH.UNIBA.SKMCERNAK@KE.TELECOM.SK
KOVARIK@SOPHIA.DTP.FMPH.UNIBA.SK

POZN. E-MAIL NA 7KOVARIK@... BUDE AKTÍVNY LEN DO AUGUSTA 2002!!

ADRESA (PRECHODNÝ POBYT= SME TU DO JUNA 2002 A DLHSIE SNAD NIE)

Kajo a Lyda Kovaříkovci

ŠDŊ MI-213

STARÉ GRUNTY 36

842 25 BRATISLAVA