Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky

Table of Contents

Letný semester - cvičenia

Iné

frekvencionisti vs. bayesiáni

staré domáce úlohy

  • príklady z minulých rokov na domácu úlohu: úlohy

Author: Michal Kovaľ

Time of last changes: 2017-03-06 Mon 14:56

Created in Emacs 25.2.2 (Org mode 9.0.5)

Validate

Except where otherwise noted, this website is licensed under a

Creative Commons Attribution 4.0 International License.