Moja práca

Table of Contents

NA62 experiment

  • sa nachádza v CERN-e
  • NA = North Area, 62 = číslo experimentu
  • má skúmať rozpady K+ mezónu, pričom hlavným študovaným kanálom je K+ → π+ ν ν
  • viac o experimente nájdete na stránke: NA62 web

Moje písomné práce

  • tu si môžete stiahnuť a prečítať moju bakalárku, diplomovku, minimovku a dizertačnú prácu
  • prvé dve som vypracoval pod vedením Tomáša Blažeka, dizertačnú prácu som vypracoval v rámci experimentu NA62

Rozptyl v kvantovej mechanike

Lepton Flavour Violating τ and μ Decays in Supersymmetric Theories

New Physics Searches in NA62 Experiment at CERN

Measurement of Neutral Pion Transition Form Factor and Contributions to Trigger and Data Acquisition System at NA62 Experiment at CERN

  • dizertačná práca - pdf download
  • zdrojový kód (LaTeX) zašlem prípadným záujemcom na požiadanie

Author: Michal Kovaľ

Time of last changes: 2017-03-06 Mon 14:56

Created in Emacs 25.2.2 (Org mode 9.0.5)

Validate

Except where otherwise noted, this website is licensed under a

Creative Commons Attribution 4.0 International License.