Samuel Kováčik
KTF FMFI UK
Výskum
Môj výskum je v súčasnosti zameraný na NC QM, teda kvantovú mechaniku v nekomutatívnom priestore. Motivácia je taká, že úvahy o kvantovej gravitácií naznačujú, že priestor je na veľmi malej škále 'rozmazaný' (body sa nedajú presne lokalizovať). Úlohou je teda skúmať ako toto zmení fyziku. Sú náznaky, že nekomutatívnosť priestoru môže odstrániť UV divergencie z fundamentálnej fyziky a dovoliť tak kvantovanie gravitácie.

Medzi moje oblasti záujmu patrí okrem toho : gravitácia, kozmológia, časticová fyzika, teória strún, (trochu) programovanie - neurónové siete.
Magnetic monopoles in noncommutative quantum mechanics
Link na článok
Opis magnetických monopólov v NC QM, ktorý sa dá použiť aj v bežnej kvantovej mechanike.
NC plane waves, Casimir effect and flux tube potential with Lüscher terms
Link na článok
Skúmali sme aký vplyv má nahradenie bežného energetického spektra na regularizované (tak ako sa objavuje v NC QM) na Casimirov efekt v 1 rozmere. Výsledky sa (minimálne v prvých pár rádoch rozvoja) zhodujú s lineárnym kvarkovým potenciálom s Lusherovými korekciami.
Quantum Mechanics in Noncommutative space
Link na článok
Prehľadový článok týkajúci sa našej niekoľkoročnej práce v oblasti kvantovej mechaniky v nekomutatívnom priestore.
Noncommutativity inspired Black Holes as Dark Matter Candidate
Link na článok
Skúmanie vplyvu štruktúry priestoru na správanie čiernych dier. Ukazuje sa, že malé čierne diery sa nevyparia, ale zamrznú a tak sú zaujímavým kandidátom na tmavú hmotu.
LRL vector in NC QM
Link na článok
LRL (Laplace-Runge-Lenz) vektor je veličina, ktorá sa zachováva pri Keplerovskom potenciály a vďaka symetrii, ktorá je s ňou prepojená dokážeme nájsť energetické spektrum atómu vodíka bez hladania exaktného (analytického) riešenia. Že toto ide odhalil ako prvý Pauli, my sme to zopakovali v kvantovej mechanike s nekomutatívnym priestorom.
Velocity operator in NC QM
Link na článok
Plná verzia článku je tu
Práca čo vznikla z mojej diplomovky. Zaoberá sa operátorom rýchlosti v kvantovej mechanike v nekomutatívnom (rozmazanom) priestore, ktorý vyzerá byť nádejným kandidátom na odstraňovanie nechcených nekonečien z fyzika. Podstata tejto autoregulácia sa ukázala aj v tejto práci.
Diplomová práca
Kvantová mechanika v nekomutatívnom priestore (600kB)
Diplomová práca napísaná pod vedením Petra Prešnajdera. Ľúbivo povedané, skúmali sme niektoré fyzikálne dôsledky, ktoré by spôsobil priestor rozmazaný na malinkej škále v kvantovej mechanike. Nekomutatívne geometria možno pomôže vypratať pár kostlivcov zo skrine fyziky. NC QM je teraz stredobodom mojho doktorandského štúdia.
Bakalárska práca
Kedy sa predné koleso motorky dvihne? (1MB)
Bakalárska práca napísaná pod vedením Martina Mojžiša. Hľadali sme rovnice popisujúce pohyb motorky a následne ich numericky skúmali.
Tu je prezentácia z letnej školy.
Nadstavbou k tejto práci bolo potom práca na ŠVK (19kB), v ktorej sme skúmali ako dokáže ísť motorkár na zadnom kolese.
Prezentácie
Prezentácie s * sú robené v open powerpointe, vyzerajú hnusne, sorry.
Ako sa motorkár udrží na zadnom kolese* (ŠVK prezentácia, vyhrala školské kolo, upravená pre letnú školu teoretickej fyziky)
Kedy sa koleso motorky zdvihne? (popularizačná prednáška v rámci prípravky pre prvákov)
Operátor rýchlosti v NC QM* (katedrový seminár o diplomovke)
LRL vektor v NC QM (prednáška na letnej škole matematickej fyziky)
Princíp neurčitosti v NC QM* (ŠVK prezentácia, vyhrala školské kolo)
Magnetické monopóly v NC QM (ŠVK prezentácia, nesúťažne ako doktorant)
O matematiky, fyzike a vôbec (popularizačná prednáška v rámci prípravky pre prvákov)
Aspekty fyziky v nekomutatívnom priestore (katedrový seminár)
Mikroskopické čierne diery ako kandidát na tmavú hmotu (katedrový seminár)
Kontakt
Miestnosť : F 132
Email: samuel.kovacik[zavináč]gmail.com