Samuel Kováčik
KTF FMFI UK
Staršie materiály
Tu hromadím materiály z predmetov, ktoré som mal na starosti v minulosti a mohli by byť pre niekoho užitočné.

Cvičenia z mechaniky, zima a leto 2015/2016
Cvičenia k prednáškam Vlada Černého
(zima)
Cvičenia č.1 Prevody jednotiek
Cvičenia č.2 Prevody jednotiek II + python, tu je zahrada2.py (s histogramom)
Cvičenia č.3 Pohyb po kružnici
Cvičenia č.4 Vrhy, pády a odrazy
Cvičenia č.5 Vektory a skalárny súčin
Cvičenia č.6 Sily a zrýchlenia
Cvičenia č.7 Sily a zrýchlenia a ťažiská a oskulačné kružnice
Cvičenia č.8 Vektorový súčin
Cvičenia č.9 Zrážky a ťažiská
Cvičenia č.10 Momenty hybnosti a trenie
Cvičenia č.11 Momenty hybnosti a rotačná energia
Cvičenia č.12 Gravitačné zrýchlenie
Cvičenia č.13 Oscilátory

(leto)
Matice rotácie
Cvičenia č.1 Opakovanie (hlavne oscilátorov)
Cvičenia č.2 Tlmený budený oscilátor
Cvičenia č.3 Vlnová rovnica (notebook)
Cvičenia č.4 Hookov zákon
Cvičenia č.5 Práca
Cvičenia č.6 Hydrodynamika
Cvičenia č.7 Úvod do molekulovej fyziky a pravdepodobnosti
Cvičenia č.8 Teplo a jeho "vedenie"
Cvičenia č.9 Termodynamické deje
Cvičenia č.10 Maxwellovo rozdelenie
Cvičenia č.11 Šírenie plynov
Cvičenia č.12 Molekulová fyzika a štatistika
Cvičenia č.13 Špeciálna teória relativity
Doplnkové cvičenia z matematiky, leto 2014/2015

Cvičenia č.1 Opakovanie vektory a matice
Cvičenia č.2 Všetko čo ste chceli vedieť o determinantoch
Cvičenia č.3 Matice rotácie a grupy
Cvičenia č.4 Gaussova a Cramerova metóda riešenia systému rovníc
Cvičenia č.5 (Ne)krivky a (ne)roviny
Cvičenia č.5 (Ne)krivky a (ne)roviny
Cvičenia č.6 Súradnicové systémy
Cvičenia č.7 Analytická geometria
Cvičenia č.8 Opakovanie
Cvičenia č.9 - Opakovanie na midterm
Cvičenia č.10 Vlastné hodnoty a vektory
Cvičenia č.11 Vlastné hodnoty a vektory 2, aplikácie
Cvičenia č.12 Vlastné hodnoty a vektory 3, aplikácie, kuželosečky
Posledné PDF pripravil Fero Herman (vďaka). Pripomínam, že budúce cvičenia začínajú o 8:10 (bude písomka).
Cvičenia zo štatistickej fyziky, zima 2014/2015
Cvičenia k prednáškam Vlada Černého.
Tu sú materiály k cvičeniam, nájdete tu čo sme robili na cvičeniach a domáce úlohy. Zoznam všetkých príkladov.
Cvičenia č.1
Cvičenia č.2 + súbor rand_zad.xlsx
Cvičenia č.3
Cvičenia č.4 + pomocné výpočty
Cvičenia č.5
Centrifúga
Cvičenia č.6
Vypracovaný test, na domácku 5.1-5.8
Cvičenia č.8
Cvičenia č.9
Cvičenia č.10
Cvičenia č.11
Vypracovaný test
Cvičenia zo štatistickej fyziky, zima 2013/2014
Cvičenia k prednáškam Vlada Černého.
Tu sú materiály k cvičeniam, nájdete tu čo sme robili na cvičeniach a domáce úlohy. Zoznam všetkých príkladov.
2013/2014
Cvičenia č.1
Cvičenia č.2
Cvičenia č.3
Cvičenia č.4
Cvičenia č.5
Centrifúga
Cvičenia č.6
Vypracovaný test, Cvičenia č.8
Cvičenia č.9
Notebook z cvík (ide v Mathematica 9, ale asi aj v nižšej, ak podporuje Dynamic.)
Cvičenia č.10
Cvičenia č.11
Cvičenia č.12
Notebook z cvík (ide v Mathematica 9, ale asi aj v nižšej, ak podporuje Dynamic.)
Vypracovaný opravný test
Vypracovaný druhý test
Cvičenia č.14
TEMPO, leto 2012/2013
Cvičenia z teórie elektromagnetického poľa (TEMPO) Martina Mojžiša

Cviko1 : Indexová matematika, dif. operátory, Stokesova a Gaussova veta.
Cviko2 : MR v obrátenom garde, vlnová rovnica.
Cviko3 : Vlny v kovoch podľa MR a podľa Feynmanových prednášok.
Cviko4 : Hraničné vzťahy a energie elmag poľa.
Cviko5 : Hustoty energie a hybnosti elmag polí.
Cviko6 : Elmag potenciály.
Cviko7 : Imaginárne náboje.
Cviko8 : Metóda separácie premenných.
Cviko9 : Greenova funkcia. Pomôcka k 5.5 ak neprogramuješ (aj keď toto dá aj excel)
Cviko10 : Opakovanie vĺn.
Cviko11 : Legendrove polynómy.
TEMPO, leto 2013/2014
Cvičenia z teórie elektromagnetického poľa (TEMPO) Martina Mojžiša

Cviko1 : Indexová matematika, dif. operátory, Stokesova a Gaussova veta.
Cviko2 : MR v obrátenom garde. Hľadanie elmag polí pre extrémne symetrické zadania.
Cviko3 : Vlnové rovnice všelikde.
Cviko4 : Hraničné vzťahy.
Cviko5 : Zákony zachovania.
Cviko6 : Elmag potenciály.
Cviko7 : Laplacova rovnica (imaginárne náboje). Ekvipotenciálne hladiny, Mathematica notebook
Cviko8 : Ešte imaginárne náboje (prevažne domácka z minulých cvík).
Cviko9 : Metóda separácie premennýchh
Cviko10 : Diracova (delta) funkcia.
Cviko11 : Greenova funkcia.
Cviko12 : Vlny v jednom rozmere.

Zápočtové úlohy (4/4).
Vypracovaná 1. úloha
Hodnotenie
Kontakt
Miestnosť : F 132
Email: samuel.kovacik[zavináč]gmail.com