Teoretická mechanika

Stránka prednášajúceho: Marián Fecko
Stránka druhého cvičiaceho: Majo Kádek
Priebežné hodnotenie
Cvičenia
Čo treba zopakovať/ čo robí problémy

Užitočné a dodatočné materiály

Stránky minuloročných cvičiacich: Samo Kováčik a Lukáš Tomek.