Kozmológia

Stránka prednášajúceho: Vlado Balek
Úlohy & priebežné hodnotenie
Cvičenia

Užitočné a dodatočné materiály

Stránka dlhoročného ostrieľaného cvičiaceho: Matej Škovran

Na ďalšie cvičenie si treba vyberať z týchto príkladov.
Part of them is avalaible also in english.