Úvod do Kvantovej fyziky

Stránka prednášajúceho: Miroslav Grajcar
Stránka druhého cvičiaceho: Pavol Neilinger
Priebežné hodnotenie
Cvičenia, domáce úlohy...
Čo treba zopakovať/ čo robí problémy

5. Cvičenie

Témou boli vlastnosti vlnovej funkcie a častica na úsečke.

Na domácku zostávajú príklady, ktoré sme nedopočítali na cvičení a častica v 2D a 3D škatuli.