Úvod do Kvantovej fyziky

Stránka prednášajúceho: Miroslav Grajcar
Stránka druhého cvičiaceho: Pavol Neilinger
Priebežné hodnotenie
Cvičenia, domáce úlohy...
Čo treba zopakovať/ čo robí problémy

Hodnotenie ku skúške bude percentuálne rozdelené: 33 cvičenia, 33 písomka, 34 ústna.

(Modelové) príklady ku skúške


Beiser:

2.9, 15, 19
3.10, 21, 29, 34
4.25, 29
5.8, 15, 16, 24, 28, 30, 38
6.3, 11, 18
7.40
8.2, 6, 18
9.28, 29

Markoš:

1.3, 4, 20
2.2, 10
3.7, 8, 11
4.2
5.4, 5, 6
7.7
9.2, 8, 9, 10