Teória elektromagnetického poľa

Stránka prednášajúceho: Martin Mojžiš
Stránka druhého cvičiaceho: Samo Kováčik
Priebežné hodnotenie
Cvičenia
Čo treba zopakovať/ čo robí problémy

Užitočné a dodatočné materiály

Stránka predminuloročného cvičiaceho: Lukáša Tomeka.