Marián Fecko - vitajte na mojej stránke!

Doc.RNDr.Marián Fecko, PhD.
Oddelenie teoretickej fyziky KTFDF
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina F2
842 48 Bratislava
Tel: (+421 2) 60 29 56 64    Fax: (+421 2) 65 42 58 82
E-mail: fecko at fmph.uniba.sk 

  • Informácie a materiály (hlavne) pre študentov

  • Študentská anketa, prečo si myslím, že sa jej treba zúčastniť a zopár poznámok navyše

  • Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov (o mojej knihe).

  • Bakalárske a diplomové práce
  • Niektoré moje odborné články
  • Iniciatíva Veda chce žiť . (Mnohí sme ju už podporili. Tu sa k nám môžete pridať.)

  • Trocha hudby
  • Späť na (moju) hlavnú stránku