Texty pre študentov (in construction)Materiály k prednáške Matematická fyzika 3 (Program: Teoretická. a matematická fyzika):
 • skriptum - slov. (náčrt, verzia zo 7.02.2008)
 • "Patálie s operátormi" - (zo Zimnej školy FMFI 2009 - slov.)

  Úlohy ku skúškam z MF3 :
 • Sk 1 , Sk 2 , Sk 3 ,
  a k skúške zo základov fyziky pre matematikov:
 • Sk 4 .


  Štatistická fyzika: Skriptum (1974) .


  Texts for lectures on physical mathematics (topology, functional analysis and C*-algebras):

 • script - eng. (preliminary version, 8.02.2008)


  Exercises for the exams:
 • Ex 1 , and those prepared by Michal Demetrian: Ex 2 .

 • Dynamika struny s vožnými koncami