Dizertácia: "Interakcia makrosystému s mikroobjektom v kvantovej teórii." (Bratislava 1974)  • 1. Úvod

  • 2. Algebraická formulácia

  • 3. QDomino

  • 4. Modely merania

  • 5. Doplnky a zovšeobecnenia

  • 6. Symboly a literatúra