Kozmológia  
Letný semester 2014/15
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava 

Prednášajúci: Dr. Tomáš Blažek    ·   Miestnosť  146 / F2
Prednášky: Ut 14:50 poslucháreň 130 / F2
Učebnica: B. Ryden: Introduction to Cosmology     (vydal: Benjamin Cummings; 1. vydanie, 2002)  
Doplnková literatúra: A. Liddle: An Introduction to Modern Cosmology     (vydal: Wiley; 2. vydanie, 2003)  
Hodnotenie: 100% záverečná písomka
Termín skúšky: Pon 25.5.2015   13:00    ·      
Info o kurze: http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~blazek/cosmo/     (táto stránka)
Vybrané slajdy Experimenty
Kozmologické vzdialenosti
História rozpínania
Link na prednášku R.Kolb (U.Chicago): Cosmological Standard Model and Its Implications (CERN, July 2011)
V.Muchanov (LMU Munich): Quantum Origin of the Universe (CERN, January 2014)
 
Domáce úlohy: