Kvantová teória 1 
Zimný semester 2018/19
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava 

Prednášajúci: Dr. Tomáš Blažek    ·   miestnosť  109 / F2
Prednášky: Ut 8:10 poslucháreň 109 / F1    ·    Štv 9:50 poslucháreň 108 / F1
Vedúci cvičení: Mgr. Samuel Beznák a Mgr. Mária Šubjaková    ·   obaja miestnosť  132 / F2    
Cvičenia: Pia 11:30 dve skupiny v rovnakom čase   v akváriách M-V a M-VI
Učebnica: Úvod do kvantovej mechaniky     ("Zelená  učebnica")   Pišút, Gomolčák, Černý; Alfa, 2.vydanie, 1983.
Zbierka: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky   Pišút, Černý, Prešnajder; Alfa, 1985, 1. vydanie.
Info o kurze: http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~blazek/QM/     (táto stránka)    
infolist
Materiály k prednáške: historická tabuľka   
Príklady z cvík: cviko 1   
Hodnotenie: 60% záverečná písomka    ·    30% písomka v polovici semestra    ·    10% domáce úlohy
Termíny písomiek a skúšok: Písomka v polovici semestra: PREDBEZNE     Streda 7.11.2018 o 18:10 v posluchárni F2   

Záverečná písomka: predtermín piatok 21.12.2018 o 12:00 vo veľkej posluchárni F1

pondelok 21.1.2019 o 13:00 vo veľkej posluchárni F1

piatok 25.1.2019 o 08:00 v 130/F2 (v posluchárni F1, ak nás bude veľa)

 

Ďalšie termíny skúšok: v prvej polovici februára budú ešte posledné dva termíny. Skúška má vtedy iba časť A (15 jednoduchých "záchranných" otázok). Do výsledného počtu bodov sa vám za písomnú časť B započíta vaše (lepšie) skóre za túto časť z predchádzajúcich záverečných písomiek. Toto sú dva "záchranné" termíny len pre študentov, ktorí na doterajších termínoch nedosiahli skóre potrebné na hodnotenie E. Ak už vaše skóre presiahlo túto hranicu, dostanete zaslúžené hodnotenie a na týchto dvoch termínoch nebudete pripustení si ešte vylepšovať počet bodov z časti A.

Príklady do časti A budú vyberané z tejto sady príkladov:  pdf

 

Domáce úlohy: Sada  č.  1   (do začiatku prednášky 3.10.2017)
  Sada  č.  2    (do začiatku prednášky 12.10.2017 ) Obrázok, ktorý je prílohou k príkladu 1 je tu.
  Sada  č.  3    (do začiatku prednášky 19.10.2017)
  Sada  č.  4    (do začiatku prednášky 26.10.2017)
  Sada  č.  5    (do začiatku prednášky 2.11.2017)
  Sada  č.  6    (do začiatku prednášky 16.11.2017)
  Sada  č.  7    (do začiatku cvika 1.12.2017 - posunuté o 1 deň)
  Sada  č.  8    (do začiatku cvika 15.12.2017) Zmena textu v bonus príklade (11.12.2017): drobné vyjasnenie textu a doplnené otázky
  Sada  č.  9    (do začiatku písomky 22.12.2017)  21.12.2017: oprava chyby v 7.príklade z nesprávneho výsledku 3/4 na správny výsledok (2+√3)/4. Prosím, prepáčte chybu, ďakujem Dominikovi, že na ňu upozornil.