Kvantová teória 2 
Letný semester 2017/18
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava 

Prednášajúci: Dr. Tomáš Blažek    ·   Miestnosť  109 / F2
Prednášky: Ut 8:10 poslucháreň 125 / F2    ·    Štv 9:50 poslucháreň 125 / F2    ·    Pia 8:10 poslucháreň 130 / F2
Cvičenia: vnorené do prednášok, v piatok bude snaha dať viac príkladov
Učebnica: Úvod do kvantovej mechaniky     ("Zelená  učebnica")   Pišút, Gomolčák, Černý; Alfa, 2.vydanie, 1983.
Zbierka: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky   Zbierka úloh z kvantovej mechaniky   Pišút, Černý, Prešnajder; Alfa, 1.vydanie, 1985.
Info o kurze: http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~blazek/QM/     (táto stránka)
Hodnotenie: 60% záverečná písomka    ·    30% písomka v polovici semestra    ·    10% domáce úlohy
Termíny písomiek: Písomka v polovici semestra (midterm): piatok 23.3.2018 o 08:10, možno preložiť na neskorší čas, poslucháreň 130/F2
Záverečná písomka:     utorok 5.6.2018 o 13:00 v 130/F2 a pondelok 11.6.2018 o 14:00 v 130/F2
 

Príklady na cvičenie    cviko01
   cviko02
Domáce úlohy:
  D.U. sada 1: poruchovka a unitárne transformácie     (do 2.3.2018)
  D.U. sada 2: viriálový teorém, aplikácie deg. poruch. teórie na atóm H, variačná metóda a úvod do rozptylu     (do 21.3.2018 / 27.3.2018)
  D.U. sada 3: rozptyl všeobecne     (do 10.4.2018)