Kvantová teória 2 
Letný semester 2018/19
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava 

Prednášajúci: Dr. Tomáš Blažek    ·   Miestnosť  109 / F2
Prednášky: Ut 11:30 poslucháreň 125 / F2    ·    Str 14:50 poslucháreň 328 / F2    ·    Štv 9:50 poslucháreň 223(?) / F2
Cvičenia: vnorené do prednášok
Učebnica: Úvod do kvantovej mechaniky     ("Zelená  učebnica")   Pišút, Gomolčák, Černý; Alfa, 2.vydanie, 1983.
Zbierka: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky   Zbierka úloh z kvantovej mechaniky   Pišút, Černý, Prešnajder; Alfa, 1.vydanie, 1985.
Info o kurze: http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~blazek/QM/     (táto stránka)
Hodnotenie: 60% záverečná písomka    ·    30% písomka v polovici semestra    ·    10% domáce úlohy
Termíny písomiek: Písomka v polovici semestra (midterm): streda 24.4.2019 o 14:50, poslucháreň 328/F1
Záverečná písomka:     streda 5.6.2019 o 09:00 v 130 alebo 125/F2 a zatiaľ s otáznikom: piatok 31.5.2019 o 08:00 v 130/F2
 

Domáce úlohy:
  D.U. sada 1: poruchovka a unitárne transformácie     (do 28.2.2019)
  D.U. sada 2: poruchová teória pre degenerované spektrum     (do 7.3.2019)
  D.U. sada 3: Zeemanov jav a variačná metóda     (do 19.3.2019)
  D.U. sada 4: WKB aproximácia a rozptyl všeobecne     (do 28.3.2019)