Kvantová teória 2 
Letný semester 2016/17
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava 

Prednášajúci: Dr. Tomáš Blažek    ·   Miestnosť  109 / F2
Prednášky: Ut 12:20 poslucháreň 125 / F2    ·    Štv 9:50 poslucháreň 125 / F2    ·    Pia 8:10 poslucháreň 125 / F2
Cvičenia: vnorené do prednášok, v piatok bude snaha dať viac príkladov
Učebnica: Úvod do kvantovej mechaniky     ("Zelená  učebnica")   Pišút, Gomolčák, Černý; Alfa, 2.vydanie, 1983.
Zbierka: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky   Zbierka úloh z kvantovej mechaniky   Pišút, Černý, Prešnajder; Alfa, 1.vydanie, 1985.
Info o kurze: http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~blazek/QM/     (táto stránka)
Hodnotenie: 60% záverečná písomka    ·    30% písomka v polovici semestra    ·    10% domáce úlohy
Termíny písomiek: Písomka v polovici semestra (midterm): piatok 31.3.2017 o 08:10, možno preložiť na neskorší čas, poslucháreň 125/F2
Záverečná písomka:     Streda 31.5.2017 o 13:00 v 130/F2
 

Domáce úlohy:
  poruchovka a unitárne transformácie     (do 2.3.2017)
  aplikacie deg. poruch. teorie na atom H     (do 10.3.2017)
  variačná metóda     (do 16.3.2017)
  rozptyl 1     (do 23.3.2017)
  Ku kapitolam 7, 9, 11, 16     (do 19.5.2017)