Kvantová teória 1 
Zimný semester 2018/19
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava 

Prednášajúci: Dr. Tomáš Blažek    ·   miestnosť  109 / F2    ·   konzultácie:   po prednáške, do 30 min
Prednášky: Ut 8:10 poslucháreň 109 / F1    ·    Štv 9:50 poslucháreň 108 / F1
Vedúci cvičení: Mgr. Samuel Beznák a Mgr. Mária Šubjaková    ·   obaja miestnosť  132 / F2    
Cvičenia: Štv 11:30 v 125/F2 a Pia 10:40 v akváriu M-II
Učebnica: Úvod do kvantovej mechaniky     ("Zelená  učebnica")   Pišút, Gomolčák, Černý; Alfa, 2.vydanie, 1983.
Zbierka: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky   Pišút, Černý, Prešnajder; Alfa, 1985, 1. vydanie.
Info o kurze: http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~blazek/QM/     (táto stránka)    
infolist
Materiály k prednáške: historická tabuľka   
Príklady z cvík: cviko 1    cviko 2    cviko 3    cviko 4    cviko 5    cviko 6    cviko 7   
Hodnotenie: 60% záverečná písomka    ·    30% písomka v polovici semestra    ·    10% domáce úlohy
Termíny písomiek a skúšok: Písomka v polovici semestra:     Štvrtok 8.11.2018 o 18:10 vo veľkej posluchárni F2   
Kvôli písomke nebude vo štvrtok 8.11. o 9:50 prednáška, ale mimoriadne cvičenie pre obe skupiny naraz v miestnosti 108/F1. Následné cvičenie prvej skupiny o 11:30 odpadá. Na druhý deň v piatok 9.11. o 10:40 bude namiesto cvičenia druhej skupiny nahradená prednáška (zo štvrtka) pre všetkých v miestnosti F1-109.

Uvedené zmeny sú mimoriadne a platia len pre tento týždeň, kedy sa koná midtermová písomka. V ďalšie týždne pokračujeme podľa riadneho rozvrhu. Reagujúc na email študenta kvôli písomke z iného predmetu bude termín odovzdania domácej úlohy až štvrtok 15.11. .

Záverečná písomka: predtermín piatok 21.12.2018 o 12:00 vo veľkej posluchárni F1

pondelok 21.1.2019 o 13:00 vo veľkej posluchárni F1

piatok 25.1.2019 o 08:00 v 130/F2 (v posluchárni F1, ak nás bude veľa)

 

Ďalšie termíny skúšok: v prvej polovici februára budú ešte posledné dva termíny. Skúška má vtedy iba časť A (15 jednoduchých "záchranných" otázok). Do výsledného počtu bodov sa vám za písomnú časť B započíta vaše (lepšie) skóre za túto časť z predchádzajúcich záverečných písomiek.

Februárové termíny sú "záchranné" termíny len pre študentov, ktorí v januári nedosiahli skóre potrebné na hodnotenie E. Ak vaše januárové skóre presiahlo túto hranicu, dostanete zaslúžené hodnotenie a na februárových termínoch nebudete pripustení si ešte vylepšovať počet bodov z časti A.

 

Domáce úlohy: Sada  č.  1   (do začiatku prednášky 4.10.2018)
  Sada  č.  2    (do začiatku prednášky 9.10.2018 ) Obrázok, ktorý je prílohou k príkladu 1 je tu.
  Sada  č.  3    (do začiatku prednášky 16.10.2018) Obrázok, ktorý je prílohou k príkladu 0 je tu.
  Sada  č.  4    (do začiatku prednášky 23.10.2018)
  Sada  č.  5    (do začiatku prednášky 6.11.2018)