Prezentácie


     Aristotelovský zotrvačník

     elektrón podľa prof. Petráša čiže zotrvačník bez zotrvačnosti  pdf

     Detektory gravitačných vĺn

     ako chcú vedci zmerať niečo, čo sa podľa zdravého rozumu zmerať nedá  pdf

     Experiment COBE

     ako vyzerá "božie písmo" a čo je ním napísané  pdf

     Mini čierne diery

     čo sa tiež môže pozorovať na novom urýchľovači v CERNe:
    prednáška pre odborníkov  pdf  a pre verejnosť  pdf

     Od anizotropií ku kozmologickým parametrom

    ako zistiť vek vesmíru s presnosťou na 150 mil. rokov pdf

    Biharmonická rovnica

    čo spôsobí pridanie jedného laplaceánu pdf

    Anomálna disperzia

    ako môže mať svetlo nadsvetelnú rýchlosť pdf

    Plastické platne

    ako sa platňa poddá napätiu a čo sa z toho dá naučiť -- prednáška v Starej 
    Lesnej pdf a jej slovenská verzia pdf

   Pôvod kozmologických perturbácií

    ako vznikli malé nehomogenity, z ktorých vznikli galaxie a hviezdy pdf

   Neutrína z Gran Sassa a teória relativity

    čo by znamenal výsledok z OPERY, keby sa potvrdil, pre Einsteinov odkaz pdf

   Stroje času

    ako sa mladý Spock stretol sám so sebou na Delta Vege pdf

   Zrýchľovanie vesmíru

    o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili pdf

   Teória relativity a vesmír

    o rýchlosti rozpínania vesmíru pdf

   Kozmologické perturbácie

    všetko, čo ste chceli vedieť o kozmologických perturbáciách a báli ste sa 
    spýtať pdf

   Od Einsteinovho výťahu k Einsteinovým rovniciam

    k výročiu vzniku VTR na fakulte pdf a v Starej Lesnej pdf

   Objav gravitačných vĺn

    o prvom priamom pozorovaní gravitačných vĺn -- prednáška v Košiciach pdf
    Nobelova cena za gravitačné vlny -- prednáška v múzeu pdf
    na fakulte pdf a ešte raz na fakulte, u didaktikov pdf

   Newton-Cartan holography and dynamical gravity

    o nových ideách v nerelativistickej teórii gravitácie pdf

   R. I. P. Stephen

    o Hawkingových výpravách "tam, kam sa bojí vstúpiť aj Star Trek" -- 
    prednáška na fakulte pdf a v múzeu pdf

   Velký tresk a turbulencia

    stretnutia newtonovského fyzika s chaosom -- prednáška v Banskej Bystrici pdf

    Nebojme sa čiernych dier

    čo sú čierne diery, ako sa prejavujú navonok a prečo sa ich nemáme báť -- 
    prednáška na konferencii poisťovacích maklérov pdf

    Grupová rýchlosť gravitačných vĺn v rozpínajúcom sa vesmíre

    o tom, že gravitačné aj EM vlny môžu mať nadsvetelnú rýchlosť pdf
    OPRAVA (po doštudovaní literatúry a kontrole výpočtu): EM vlny nemôžu! 

    Evolution of a black hole--inhabited brane close to reconnection

    posledné chvíle mini čiernej diery -- prednáška v Prahe pdf

    Brane-black hole systems: evolution during the black hole escape

    ešte raz posledné chvíle mini čiernej diery -- prednáška v Edmontone pdf
    a jej slovenská verzia pdf

    Cosmological perturbations

    o pridaní tuhej látky do teórie kozmologických perturbácií -- 
    vystúpenie pred grantovou komisiou ESF pdf

    From 'nothing' to inflation and back again

    kvantový opis vesmíru v blízkosti Veľkého tresku -- prednáška v Prahe pdf

    Equal-field cylindrical electrovacuum universes

    o jednej triede riešení Einsteinových-Maxwellových rovníc -- prednáška v Ríme pdf

     Snehová vločka

     "je jasné, že veličiny, ktoré majú tvar, sa dušiam vnímajú ľahšie než beztvaré
    veličiny"  pdf

     Dá sa Aristotelova fyzika matematizovať?

     pokus o zostavenie "Aristotelovej rovnice"  pdf

     Galileo Galilei po 400 rokoch / "A predsa sa točí"

    ako Zem prestala byť stredom vesmíru -- verzia z múzea pdf
    a z fakulty pdf

     Prečo kocka stačí?

    o nezávislosti vlastných hodnôt laplaceánu od tvaru oblasti pdf

     Klam ideálu

    matematika vo Wittgensteinových Filozofických   skúmaniach a O istote -- vystúpenie 
    na filozofickom sympóziu vo Vrútkach  pdf

     Hamletova škrupinka

    o Hamletovom výroku, že by mohol "byť uzavretý v orechovej škrupinke a cítiť sa pánom 
    nekonečného priestoru" -- vystúpenie na shakespearovskom sympóziu v Bratislave  pdf

     Skladanie hlavolamov

     Čo je to teoretická fyzika?

        prezentácia Oddelenia teoretickej fyziky na Dni otvorených dverí  pdf

     Prečo beží čas


  Späť na hlavnú stránku