Vladimír Balek - domovská stránka

Vladimír Balek
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Tel: (+421 2) 602 95 658    Fax: (+421 2) 654 12 305
Send mail to:balek@fmph.uniba.sk
 
     priesvitky z príležitostných prednášok 
     popularizácia vedy v médiách
     texty k vybraným fyzikálnym problémom
     čo sa nezmestilo do ostatných priehradiek 

Späť na stránku Oddelenia teoretickej fyziky