EU ESF
JATEA
Tvorba a poskytovanie študijných programov magisterského štúdia z jadrovej a teoretickej fyziky v anglickom jazyku
SR