štátnicové otázky


spracované otázky

zoznam štátnicových otázok

1. okruh (všeobecná fyzika)

2. okruh (teoretická fyzika)

3. okruh (matematická fyzika)

kto čo urobil

 • Cyril Adamuščín: VF 9-14, 24, TF 20-21
 • Jozef Košík: TF 8, 10-16
 • Andrej Liptaj: VF 1-8
 • Marián Klein: TF 5-8
 • Matúš Medo: VF 19-23, TF 9, 17-19, 23
 • Peter Hunana: VF 15-18, TF 1-4
 • Daniel Nagaj: MF 4, 8-10, 21-24
 • Peter Perončík: MF 13-20
 • Peter Staňo: MF 1-3, 5-7, 11, 12

 • spísané v roku 2003
 • úpravy v roku 2005

zdrojáky v LaTeX-u

Ocenili by sme, ak budúci používatelia týchto dokumentov opravia chyby, ktoré sa v nich (nepochybne) nachádzajú, prípadne prepíšu časti, ktoré sú nezrozumiteľné. Na to sú tu pripravené na stiahnutie zdrojáky všetkých dokumentov. Výsledky práce je potom potrebné poslať na adresu medo-zavinac-fks-bodka-sk.

všeobecná fyzika teoretická fyzika matematická fyzika (zdrojáky zatiaľ nie sú)


(zozbieral a poupravoval matúš)