Oddelenie teoretickej fyziky
Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Fakulty matematiky fyziky a informatiky UK

Na stránke sa pracuje..

Osobné stránky

Návod na výrobu osobnej stránky


Vypracované štátnicové otázky (za obsah Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI nezodpovedá)


Vyhlásenie súťaží o ceny Oddelenia teoretickej fyziky KTFDF FMFI UK

Štatúty cien Oddelenia teoretickej fyziky KTFDF FMFI UK